Test2 Advieskaart

Zelfzorgadvies

Indien het bewustzijn intact is:

  • Laat de patiënt in schrijvershouding zitten bij een onder-/ bovenkaakfractuur
  • Geef indien nodig pijnstilling

Indien er sprak is van een trauma van het gebit:

  • Zoek de tand(en) en raak de wortel niet aan, reinig de tand direct met koud stromend water en plaats de tand terug in de kaak. Indien dit niet lukt bewaar de tand dan in melk of fysiologisch zout.
  • Ga zo spoedig mogelijk naar de tandarts.

Indien er sprak is van een bloedneus trauma:
Snuit de neus niet en verwijder stolsels die zichtbaar zijn.
Knijp de neus dicht vlak onder het neusbeen voor 10 minuten.
Laat de patiënt het hoofd vooroverbuigen.
Indien de bloedneus is gestopt, 2 dagen niet snuiten of peuteren.
Indien er mogelijk een gebroken neus is controleren of door beide neusgaten geademd kan worden.

Overbruggings-advies

Zet de patiënt in een comfortabele houding en zorg dat de ademweg vrij is.

Vangnetadvies
Neem contact op met de huisarts indien de pijn na enkele dagen niet afneemt of indien er nieuwe klachten ontstaan.

Alarmsignalen
Hoog- energetisch trauma
Aangezichtsfractuur
Gebroken elementen uit een definitief gebit
Kaak of neusfractuur of kaakluxatie.
Schedelbasisfractuur

Bronvermelding
https://triagewijzer.nhg.org/
https://www.thuisarts.nl