Veilig werken

Deze module gaat over veilig werken in de huisartsenpraktijk. In de eerste instantie is het belangrijk dat de organisatie waarvoor je werkt al rekening heeft gehouden met een aantal belangrijke zaken. Er moet te allen tijden een vluchtroute aanwezig zijn voor alle zorgprofessionals. Een noodknop of een telefonisch systeem is onmisbaar zo kan iedereen te hulp schieten indien dit nodig is. Protocollen en richtlijnen binnen de organisatie moeten bekend zijn bij iedere werknemer.

Veilig werken is een enorm belangrijk onderdeel van het werk. We hebben de module veilig werken verdeeld in twee belangrijke onderdelen;

 • Je eigen welzijn
 • Belangrijke onderdelen tijdens de triage

Je eigen welzijn

Veilig werken begint al bij de start van je werkdag. Het is belangrijk om jezelf onderstaande vragen te stellen, deze hebben namelijk invloed op de patiënt:

 • Voel je je goed?
 • Zijn er (privé)zaken die invloed hebben op je functioneren vandaag?
 • Welke taken ‘moet’ je doen?
 • Welke taken ‘mag’ je doen?
 • Hoe gaat het met je collega’s? Zijn daar nog zorgen?

Een goed team is een veilig team. Wanneer er ‘iets’ privé speelt of binnen het team, is het belangrijk om toch veilige patiëntenzorg te leveren. Wanneer dit wegens de omstandigheden niet meer lukt is het van groot belang dat de manager of verantwoordelijk huisarts hiervan op de hoogte wordt gebracht. Wanneer er door privéomstandigheden geen veilige zorg geboden kan worden moet dit te allen tijde gemeld worden om calamiteiten te voorkomen.

Bij veilig werken hoort ook “goed zorgen voor jezelf” en voor eventuele collega’s.
Denk hierbij aan:

 • Vochtintake
 • Gezonde voeding
 • Frisse lucht
 • Daglicht
 • Beweging
 • Hygiëne
 • Een schone en veilige werkomgeving

Belangrijke onderdelen tijdens de triage

Telefonische triage

Tijdens je telefonische triage is veilig werken van cruciaal belang. Vaak nog voordat de patiënt plaats kan nemen in de wachtkamer is er al contact geweest. Het volgen van een gestructureerd gespreksmodel is noodzakelijk om fouten te voorkomen en actief luisteren mag niet ontbreken. Binnen het gespreksmodel en afhankelijk van de huisartsenpraktijk waar je werkt of wilt gaan werken zijn in ieder geval de volgende punten belangrijk:

 • Het veilig stellen van de ABCDE
 • Het toestandsbeeld bepalen
 • De hulpvraag achterhalen
 • Het checken van de juiste persoonsgegevens

Vanuit Dezorgleert hanteren wij een standaard triage gespreksmodel voor de huisartsenpraktijk.
Dit noemen wij “het trechtermodel”. In de eerste fase van je gesprek begin je “open” en naarmate het gesprek vordert komen er steeds meer gesloten vragen waarin je toewerkt naar de actie die je kunt inzetten. Sommige zaken zoals voorgeschiedenis en medicijngebruik kan je inzien in het huisartseninformatie systeem.

In bepaalde gevallen gebruik je NIET het volledige gespreksmodel

 • Vitale functies zijn bedreigd
 • Een herhaalrecept
 • Een uitslag
 • Een verwacht overlijden

“Biedt alle patiënten de juiste zorg op het juiste spreekuur en bij de juiste zorgprofessional”

 

Hieronder staat het trechtermodel afgebeeld. 

 

Fysieke triage 

Wanneer de patiënt in de wachtkamer plaatsneemt of zich meldt aan de balie is veiligheid een belangrijk onderdeel. De meeste patiënten die de praktijk bezoeken hebben geen medische achtergrond. Zij kunnen niet altijd een inschatting maken of zij veilig zijn. Op het moment dat zij in de huisartsenpraktijk aanwezig zijn valt de patiënt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts qua medische zorg. Dit betekent niet dat de assistente, de balie medewerker, de verpleegkundig specialist, de physician assistant en overig personeel geen (gedeelde) verantwoordelijkheden hebben.

Wachtkamermanagement is een belangrijk onderdeel van je werk als zorgprofessional. Er zijn helaas teveel voorbeelden dat patiënten niet in orde zijn en zelfs overlijden. Veiligheid is ook hier een gedeelde verantwoordelijkheid. Zie het volgende filmpje:

 

 

Stel je vraag via WhatsApp
Dezorgleert.nl
Hulp nodig?