Vervolgactie op de bepaalde urgentie – Spoed en dringend

De juiste zorg op de juiste plek is voor cliënt / patiënt erg belangrijk. Vertragingen in processen kunnen leiden tot schade op de korte en langere termijn.

Afhankelijk van de behandelwensen / behandelbeperkingen bepaal je de juiste zorg en urgentie.

Bedreiging in de ABCDE of verwachte progressieve verslechtering. 

Wanneer je tijdens je fysieke of telefonische triage er achter komt dat er SPOED of DRINGEND(geen reanimatie, zie vorige pagina) van toepassing is, is direct handelen van groot belang.

Handelen:

  • Wie is de cliënt / patiënt? Naam, geboortedatum, adres (eventueel BSN)
  • ABCDE (airway, breathing, circulation, disability en exposure en environment) Noteer je bevindingen per letter!
  • Toestandsbeeld (Wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom, welke enz)
  • Voorgeschiedenis en medicijnen
  • Behandelwensen / behandelbeperkingen (laat dit meewegen in de keuze wie de juiste zorg levert)
  • Welke metingen/ controles kunnen of moeten er gedaan worden? Tellen ademhalingsfrequentie/ RR/ pols/ temperatuur/ saturatie/ glucose/ urine?

Wie levert de juiste zorg?

ABCDE duidelijk bedreigd? Dan inzet meldkamer ambulance!
ABCDE ‘nog’ stabiel? Direct overleg Specialist ouderengeneeskunde/ Arts in verzorgingshuis/ huisarts / huisartsenpost!

Is het noodzakelijk om vervolgonderzoeken te doen? In het ziekenhuis of aan huis? Denk aan:

  • Bloedafname (Kan ook op locatie)
  • ECG
  • Röntgenfoto’s
  • MRI / CT

Beperking in behandelwensen? Denk vooraf na hoe hoog de spoed dan is. Kan het naar routine?

‘Voor de overdracht structuren naar de ketenpartners zie die les’.

Stel je vraag via WhatsApp
Dezorgleert.nl
Hulp nodig?