Vervolgactie op de bepaalde urgentie – Reanimatie of overlijden

De juiste zorg op de juiste plek is voor cliënt / patiënt erg belangrijk. Vertragingen in processen kunnen leiden tot schade op de korte en langere termijn.

Afhankelijk van de behandelwensen / behandelbeperkingen bepaal je de juiste zorg en urgentie.

Uitval in de ABCDE
Wanneer de cliënt / patiënt bewusteloos wordt aangetroffen zonder of abnormale ademhaling is er sprake van een reanimatiesetting:

  • Wie is de cliënt / patiënt? Naam, geboortedatum, adres?
  • Wat zijn de behandelwensen / behandelbeperkingen?

Wanneer dit niet duidelijk is? Is eerst de reanimatie opstarten. Bel het intercollegiale nummer van de meldkamer of 112. Zij begeleiden telefonisch de reanimatie en sturen de hulpdiensten aan.


Wanneer het duidelijk is dat er een niet reanimeren beleid is, is het van belang om de reanimatie niet te starten. De huisarts of huisartsenpost moet ingeschakeld worden om te schouwen. Wanneer blijkt dat het om een niet natuurlijke dood kan gaan wordt er verder beleid bepaald door de huisarts. Deze schakelt de GGD arts in of eventueel ook politie.