Over ons

‘Dit is een droom die uitkomt’

Met het e-learning platform ‘De zorg leert’ komt er een droom uit voor Birgit Hoeve en Jessica Haverkamp. Beiden zijn van huis uit zorgprofessionals maar bovenal ongelooflijk gemotiveerd om de kwaliteit in de eerstelijnszorg te verbeteren. “Noem ons gerust vakidioten, dat zien wij als een geuzentitel.”

Birgit en Jessica leerden elkaar kennen tijdens een implementatietraject van een huisartseninformatie-systeem plus telefonie bij een grote huisartsenpost. “Daar moest ik alle trainingen voor verzorgen en ik had al snel door dat ik dat niet alleen kon doen”, vertelt Jessica. “Ik wist wat ik aan Birgit had en heb haar bij het project gevraagd om samen de trainingen op te zetten en uit te voeren. Zogezegd, zo gedaan. Zo hebben we samen ongeveer vijftig trainingen gegeven. Daarna zijn we elkaar nooit meer uit het oog verloren en gaven we door het hele land veel trainingen en verzorgden we opleidingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg”, zegt Jessica.

Online leren is het nieuwe normaal

“We hebben heel veel nachten samen in hotels doorgebracht tussen twee dagen training in en in alle delen van ons land en daar is de basis gelegd voor onze vriendschap”, zegt Birgit. “Dat was altijd gezellig maar soms dachten we ook: ‘dit moet kwalitatief beter kunnen’. Mede door Covid hebben we tegen elkaar gezegd dat het dan nu toch tijd werd om dat e-learning platform, waar we het al een hele tijd over hadden, eindelijk te gaan bouwen. Een platform met e-learnings die kwalitatief beter zijn en interactiever zijn dan wat er tot nu toe op de markt is.  Onze standaard, zeg maar. En nu is het er. Daar zijn wij  heel trots op. Dat geeft ons, de mogelijkheid om veel meer professionals in de eerstelijns zorg en organisaties die met het welzijn van de mens te maken hebben sterker te maken in hun taakuitvoering binnen een organisatie.”

De werkdruk beheersen door de kwaliteit van werken te verbeteren

Iedereen weet hoe hoog de werkdruk is in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Zoals gezegd is het verbeteren van de kwaliteit van werken in de eerstelijnszorg naar ons idee een belangrijke sleutel om tot beheersing van de werkdruk te komen. Dat is voor ons de belangrijkste aanleiding om zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden om via het platform hun kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen.

“Wij komen bij veel zorgorganisaties over de vloeren blijken dan steeds te kunnen helpen om de kwaliteit van werken van de zorgprofessionals te verbeteren. Heel vaak zoeken zorgprofessionals ook zelf al heel lang naar mogelijkheden om zichzelf in hun werk verder te verbeteren. Tijd voor bijscholing is altijd een lastig punt. Kwaliteit bieden in online trainingen voor zorgprofessionals uit de gezondheidszorg werd zo ons speerpunt”, zegt Jessica.

De zorg leert

Met ‘De zorg leert’ hebben Birgit en Jessica een modulair opgebouwd e-learning platform opgezet. Deelnemers kunnen aparte modules afnemen of het complete pakket. 

“Wij zijn onderscheidend van andere aanbieders omdat wij ongelooflijk veel informatie bieden. Zo is elke module opgebouwd uit een introductietekst, worden steeds vier facetten behandeld met uitleg over de triage criteria. Zit er een filmpje bij met extra uitleg, advieskaarten en per onderdeel van de module een toets en een eindtoets van de complete module. We nemen de zorgprofessionals stap voor stap mee”, leggen Birgit en Jessica uit. Hebben de cursisten met goed gevolg alle modules doorlopen dan ontvangen ze een certificaat. “De deelnemers hebben dan wel een certificaat in handen van een geaccrediteerde opleiding. Wij verwachten dat de markt de meerwaarde daarvan snel zal onderkennen.”

Voordeel voor alle betrokkenen

Voor Birgit en Jessica is er geen twijfel mogelijk. Niet alleen worden de zorgprofessionals  er beter van, ook de organisaties zelf. “De zorgprofessionals krijgen meer achtergrondkennis, daardoor wordt een betere en veiligere zorg  mogelijk. Bovendien zijn de zorgprofessionals  na het doorlopen van de e-learning in staat meer zelfzorgadviezen te geven, krijgen ze beter inzicht, vindt er een betere verslaglegging plaats en is er minder druk op de huisarts”, leggen ze uit.

Voor de artsen  zijn de voordelen ook legio. “De productiviteit gaat omhoog er wordt veel meer zelfstandig afgehandeld en er is sprake van een meer veilige patiëntenzorg. Daarbij gaat de  werkdruk voor iedereen  omlaag. De juiste zorg vindt plaats op de juiste plek en het zorgt daarnaast voor betere declaraties. Als de zorgprofessionals met ons aan de slag gaan, dan onderscheiden ze zich echt van hun collega’s. Hun kennisniveau gaat fors omhoog, waardoor ze ook meer verantwoordelijkheden aankunnen en daarmee een beter salaris kunnen verdienen”, zegt Birgit.

“Voor verpleegkundigen is het ook heel interessant”, zegt Jessica. “De triage in hun werk is erg in opkomst. Zij leren hierdoor meer urgentiegericht te denken. We zien dat triage aan de poort steeds belangrijker wordt doordat de druk op de zorg, onder meer door Covid, zo is toegenomen. Zo hebben we bijvoorbeeld een module over de herkenning van trauma’s. Die bestaat uit acht onderdelen. Voor het werken op de poliklinieken is dat goud waard. Zo’n module kun je dus ook prima los afnemen.”

Studenten ook laten aanhaken

Birgit en Jessica richten zich met het platform niet alleen op de zorgprofessionals die al aan het werk zijn. Nee, het is in hun ogen ook een hele goede aanvulling op de opleiding, onder andere bij ROC’s. “Door modules via ons platform te volgen, krijgen de huisartsen kwalitatief betere stagiaires in huis. Voor de zorgprofessionals in opleiding vergroot het hun kans op werk en biedt het meer uitdaging. Het geeft ze meer afwisseling in het werk en uiteindelijk ook een hoger salaris”, menen Birgit en Jessica.

Samenwerking met Hulp voor Huisartsen

Birgit en Jessica gaan het e-learning platform samen met Hulp voor Huisartsen, onderdeel van ANW Nederland, in de markt zetten. “Ik ben inmiddels 3 jaar verbonden aan  Hulp voor Huisartsen en ben daar onder meer betrokken bij de kwaliteitsverbetering van huisartsenpraktijken en 1e lijns gezondheidscentra”, legt Jessica uit. Dat doe ik in nauwe samenwerking met  Pieter Jan de Bruijn (directeur ANW Nederland). Birgit en ik zijn  heel blij dat we ook voor dit diensten-aanbod samen op blijven trekken met Hulp voor Huisartsen. Ons aanbod van e-elarnings past heel goed in het verdere dienstenaanbod van Hulp voor Huisartsen. En andersom is het netwerk van ANW Nederland en Hulp voor Huisartsen voor ons aantrekkelijk . De verbetertrajecten en ons e-learning platform gaan we nu in combinatie aanbieden. Dat is echt een win-win voor alle partijen”, zegt Jessica.